WYŁACZNOŚĆ - co to takiego?

Umowa na wyłączność. Czy to się opłaca Zlecającemu tą usługę. Jakie korzyści płyną dla Zlecającego podpisując umowę na wyłączność.

     Czym jest i po co stosuje się umowę na zasadach wyłączności. Otóż jest to pisemne powierzenie sprzedaży, kupna, najmu czy wynajmu tylko jednemu pośrednikowi. Tak jest na całym cywilizowanym świecie i z taką formułą coraz częściej spotykamy na Polskim Rynku Nieruchomości.

To najlepsze rozwiązanie dla Zlecających usługę pośrednictwa, bowiem:

  1. Zlecający dobrowolnie wybiera sobie zaufanego lub poleconego Doradcę Rynku Nieruchomości, z którym negocjuje umowę, ustala warunki współpracy oraz realną cenę nieruchomości. Podobnie jest z opcją zlecenia poszukiwania nieruchomości.
  2. Zlecający posiada pełną kontrolę nad swoją nieruchomością włącznie z prowadzonym przez wybranego Doradcę rejestrem potencjalnych zainteresowanych jego nieruchomością.
  3. Zlecający nie musi marnować swojego czasu, bowiem wszystkie sprawy i koszty poszukiwania ponosi wybrany przez niego Doradca. Dotyczy to zarówno rynku podażowego jak i popytowego.
  4. Zlecający otrzymuje szczegółowe informacje o potencjalnych zainteresowanych a w przypadku poszukiwanej przez Niego nieruchomości o wybranych przez Doradcę nieruchomościach wraz ze zdjęciami czy filmem ich dotyczących.
  5. Zlecający w przypadku poszukiwania jedzie oglądać wybrane nieruchomości posiadając wcześniej wystarczającą wiedzę o jej przydatności dla jego potrzeb.
  6. Wszystko trwa zdecydowanie szybciej jak poszukiwania przez wielu pośredników lub szukając samemu.
  7. W efekcie wyboru nieruchomości Doradca przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty w celu zawarcia konkretnej umowy.

Doradca natomiast mając poczucie, iż tylko on jest odpowiedzialny za proces sprzedaży, wynajmu czy innej formy obrotu nieruchomością i to, że on otrzyma wynagrodzenie za sprawne i szybkie doprowadzenie do zamierzonej przez Zlecającego transakcji jest zobligowany by do swojej pracy podejść ze szczególną starannością i solidnością. Swój czas poświęca wyłącznie tym Klientom, z którymi podpisał wcześniej umowę na zasadach wyłączności.

Umowa na zasadach wyłączności podpisywana jest na ustalony czas jej trwania i z reguły okres ten wynosi od trzech miesięcy do jednego roku w zależności od rodzaju transakcji i rodzaju nieruchomości.

Sumując umowa na wyłączność to najlepsza gwarancja dla Zlecającego najwyższej jakości świadczonej usługi. W dobie trwającego zastoju na rynku obrotu nieruchomościami, tylko takie działania przynoszą oczekiwany efekt ku zadowoleniu i satysfakcji Zlecającego usługę.

ZAPRASZAMY.  TO  NAPRAWDĘ  DZIAŁA  -  ROBIMY  TO  SAMEGO  POCZĄTKU NASZEJ OBECNOŚCI NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI.