Serwis wiadomości.

administrator 19 marca 2020

OBWODNICA TRÓJMIEJSKA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ.

Przyszłość Trójmiejskiej Metropolii zależy od szybkiej decyzji o budowie Obwodnicy Metropolitarnej.

Bez dobrego „kręgosłupa” komunikacyjnego dalszy dynamiczny rozwój Trójmiasta i okolic, szczególnie Gdyni i jej Portu jest poważnie zagrożony. Mam tu na myśli całą planowaną nowoczesną arterię połączeń drogowych tej prężnie rozwijającej się szerokiej aglomeracji pomorskiej. Decyzje dotyczą budowy obwodnicy Metropolitarnej, Trasy Kaszubskiej, obwodnicy Żukowskiej, OPATA, drogi Zielonej w Gdyni, drogi do Portu w Gdyni, rozbudowy mocno obciążonej już dziś Trójmiejskiej Obwodnicy (szczególnie w jej odcinku gdyńskim – zjazd na Port), wreszcie nowej trasy do Władysławowa.

Z tego, co wiem w trakcie budowy jest odcinek drogi S7 łączący istniejącą obwodnicę południową Gdańska z Elblągiem. Jednak najważniejsza z nich moim zdanie obwodnica Metropolitarna dalej znajduje się w „planach” Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Wg tej ostatniej, nie można na obecną chwilę uruchomić z budżetu państwa pieniędzy na budowę Obwodnicy Metropolitalnej. Muszą najpierw zakończyć się wszystkie procedury sądowe i administracyjne trwające od 2016 roku. Przypomnę, że tej Inwestycji sprzeciwia się pięciu mieszkańców gminy Kolbudy i gminy Żukowo. Pytanie porządkowe. Czy sprawne Państwo nie ma odpowiednich narzędzi by to zsynchronizować i przyspieszyć? Czy to aż takie trudne przedsięwzięcie? Gdzie procedury wywłaszczeniowe? Oby później nie okazało się, że np. w budżecie Państwa zabraknie pieniędzy na ten cel.
Kolejną ważną arterią ściśle powiązaną z obwodnicą Metropolitarną jest Tras Kaszubska. Tu jak wiem jest zgoda na budowę. Pytanie jak zwykle u nas, kiedy ruszy to zadanie i dlaczego w okrojonym zakresie. Czy stać nas na kolejne prowizorki, które w konsekwencji podniosą koszty spięcia wszystkich ważnych tras w całość? Czy to nie absurd? Jednak jej budowa nawet bez tzw. okrojenia i wpięcie do całego systemu drogowego bez szybkiej decyzji o budowie obwodnicy Metropolitarnej zrobi więcej złego jak dobrego. Dlaczego? Otóż Trójmiejska Obwodnica jest już poważnie zakorkowana, szczególnie od strony Gdyni. Dziś dziennie przejeżdża nią nawet 80 tysięcy samochodów. Włączenie Trasy Kaszubskiej spowoduje nieobliczalne w skuchach jej zatkanie. Bez rozbudowy Trójmiejskiej Obwodnicy i tak opracowany kompleksowy system drogowy będzie tworzył możliwości korkowania się. To najbliżej położona droga pomiędzy Trójmiastem, łącząca rozwijające się prężnie oba Porty w Gdyni i Gdańsku. Wreszcie łącząca północne rejony Trójmiejskiej Aglomeracji i okolic z bardzo ważną dla regionu arterią – autostradą A1. Sumując, kiedy w roku 2022 zostanie do niej podłączona Trasa Kaszubska bez zaplanowanej Obwodnicy Metropolitarnej, Trójmiejska Obwodnica może „stanąć”. Według opinii fachowców ruch na niej może wzrosnąć nawet do ponad 100 tysięcy pojazdów dziennie.

Wróćmy jednak do głównego problemu naszej Aglomeracji – Obwodnicy Metropolitarnej. Jej powstanie ma połączyć Południową Obwodnicę zlokalizowaną w Gdańsku z Trasą Kaszubską na węźle w Chwaszczynie k/ Gdyni, DK S6 i Gdynią. Celem jest zdecydowane usprawnienie komunikacji drogowej, szczególnie odciążenie Trójmiejskiej Obwodnicy i zakorkowanych ustawicznie dróg DK Nr 20 i Nr 7 w rejonie gminy Żukowo. Ponadto ma stworzyć warunki do wspomnianej wyżej modernizacji Trójmiejskiej Obwodnicy. Mam tu na myśli dodanie nawet kolejnych dwóch pasów ruchu i dalej poprzez planowaną budowę OPAT oraz drogi do Portu w Gdyni umożliwiając mu większą mobilność i dalszy konieczny rozwój.

Nadal jak można wnioskować jest wiele możliwości udrożnienia ważnego węzła nazwę go GDYNIA. Dziś jedna z nich to budowa pełnej Trasy Kaszubskiej i dalej Obwodnicy Metropolitarnej z jej omawianymi węzłami. Druga to połączenie DK S6 z S7 (Trójmiejska Obwodnica) z Obwodnicą Metropolitarną oraz poprzez drogę Zieloną i pozostałe wspomniane wyżej odcinki dróg do Portu w Gdyni. Nie mnie jednak oceniać opłacalność ekonomiczną tego gigantycznego przedsięwzięcia drogowego. Od tego są specjaliści, których nie brakuje w naszym Kraju. Oby nasi politycy nie włączali się do tego planowania. Ich zadanie to zabezpieczenie ogromnych środków sięgających kilku miliardów złotych.

Dlaczego piszę o drogownictwie w naszym Pomorskim Regionie? To Region z olbrzymimi możliwościami rozwojowymi, szczególnie dla Gdyni i okolic. Mogą mi. powstać nowe zakłady dające pracę setkom ludzi z regionu (mamy przecież Pomorską Kolej Metropolitarną z budującym się już przystankiem w Gdyni Karwinach i planowanym w Gdyni Stadion). Powinien moim zdaniem powstać podobne jak w Gdańsku wielkie Centrum Logistyczne obsługujące głownie Port w Gdyni. Przecież jak widać on już dusi się w swoich możliwościach usług portowych. Oczywiście nie w najbliższych jego okolicach. Nie ma takich możliwości. Jednak są takiej lokalizacje np. w okolicach Reda – Rekowo, gdzie są tereny pod budowę takiego centrum. To zaledwie kilkanaście kilometrów od Gdyni. Ale brak drożnych połączeń drogowych uniemożliwia na dziś takie czy podobne rozwiązania. Tu kłania się jeden z planów budowy trasy do Władysławowa, OPATA i drogi do Portu w Gdyni.

Przykładem dla planistów niech będzie Gdańsk, który doskonale radzi sobie z budową nowoczesnej sieci drogowej. Dzięki czemu powstały i powstają nowe magazyny i hale produkcyjne, przyportowe place składowe czy wreszcie biurowce. Dalej dzięki budującej się trasie S7 Gdańsk zostanie połączony z Elblągiem, dając obu miastom kolejne szanse rozwojowe. To wszystko daje olbrzymie możliwości poprawy życia mieszkańców tych rejonów poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Dla Państwa daje możliwość dodatkowych dochodów tak potrzebnych dla urealnienia rządowych planów związanych z poprawą gospodarki Państwa.
Mam wielką nadzieję, że zarówno specjaliści od budowy dróg, jak i politycy wspólnie zasiądą do tego palącego problemu i wspólnie opracują najlepsze, najtańsze i najbardziej uzasadnione ekonomicznie rozwiązania dla Polaków zamieszkałych na tych terenach, dla Polski. Narastający problem jest waży i wymagający szybkich i modrych decyzji.

                                                 Opracował Andrzej Kozłowski

 

KOMUNIKACJA KOLEJOWA W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ.

Nasza aglomeracja pomorska doczekała się realizacji unowocześnienia i poprawy komunikacji kolejowej. Wielkie inwestycje jakie szykują się do roku 2023 to wpompowanie w drogi kolejowe na terenie województwa pomorskiego około 6 miliardów złotych. To ogromna suma, dzięki której do Trójmiasta łatwiej będzie dojechać np. ze Słupska, Kościerzyny czy Lęborka. Łatwiej będzie dzięki temu znaleźć pracę w Trójmieście. Należy wspomnieć, że nie jest zamknięta to pula pomocy Unijnej.

Oto planowane inwestycje:

 • Elektryfikacja kolei na Kaszuby. W ramach tej inwestycji PKL wybuduje 50 km nowego torowiska pomiędzy Kościerzyną a Gdańskiem Osową. Przy okazji tego zadania zostanie zelektryfikowane 88 km linii kolejowej. Wymienione zostaną tory na długości 86 km i związane z tą linią 88 rozjazdy. Koszt tej operacji to kwota ponad 1,25 miliarda złotych. Wykonanie tego ogromnego zadania obejmującego również rozbudowę linii kolejowej w kierunku Bydgoszczy oraz elektryfikacje linii PKM w Gdańsku pozwoli swobodnie wjechać i wyjechać z Trójmiasta od strony Kościerzyny. Z kierunku tego dynamicznie rosną potrzeby transportowe i towarowe z portu w Gdyni oraz jak wcześniej wspomniałem potrzeby pasażerskie. To zadanie ma również aspekt ekologiczny, znikną bowiem spalinowe składy kolejowe.
 • Miasto Słupsk i metropolia Trójmiejska wzbogaci się o dwutorowe połączenie kolejowe. To równie trudne i kosztowne przedsięwzięcie z tego też powodu podzielono je na cztery etapy.
 • Pierwszy i najważniejszy etap to przebudowa istniejących torów na odcinku Gdynia Chylonia do Wejherowa a pomiędzy Redą a Wejherowem wybudowane zostaną dodatkowe tory dla ruchu PKP i SKM Trójmiasto. Nowe rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu przejazdu poprzez zwiększenie szybkości do 160 km/godzinę.
 • Kolejne etapy związane są z wybudowaniem dwóch torów na odcinkach Wejherowo – Lębork, Lębork – Słupsk, Słupsk – Kobylnica. Dzięki tej inwestycji znacznie skróci się czas przejazdu ze Słupska do Gdyni, gdzie dziś przejazd zabierał pasażerów około 1,5 godziny w jedną stronę.
 • Porty – w Trójmieście wykonane zostaną dwa projekty poprawiające dostęp do portów morskich w Gdyni i Gdańsku.

    Mimo, że port w Gdyni ma bardzo rozbudowaną sieć torowisk to wymagają one poważnych prac modernizacyjnych i naprawczych. Planuje się przebudować około 120 km torowisk i ponad 350 rozjazdów. Oczywiście idąc z duchem czasu linie te zostaną zelektryfikowane.
W Gdańsku prace odbywać się będą dwukierunkowo. Z kierunku na zachód od Martwej Wisły rozbudowane zostanie Centrum Sterowania oraz połączone ze stacjami Port Północny w Gdańsku i Kanał Kaszubski Gdańsk.

Z drugiej strony Wisły rozbudowie poddane stacje Gdańsk Zaspa Towarowa i rejon Gdańsk Wiśliny. W tym zadaniu w obu projektach modernizacji poddanych zostanie ponad 50 km torowisk.
Po wzmocnieniu sieci kolejowej w Trójmieście (PKM) Władze naszego województwa rozpoczną modernizację linii kolejowych na Pomorzu. M. In.:

 • Przebudowie zostanie poddana linia kolejowa Szczecinek – Ustka.
 • Linia Malbork – Gardeja na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Rusza projekt zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją linii kolejowej nr 250. Modernizacji poddany zostanie również budynek Dworca Podmiejskiego w Gdyni wraz z z peronami linii 250.

W kolejnych etapach do roku 2023 gruntownej modernizacji poddane zostaną perony Gdańsk Stocznia, Rumia Janowo, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia, Gdynia Redłowo oraz Gdynia Orłowo.

Przebudowie poddana zostanie infrastruktura dworca Głównego w Gdańsku. W kolejnych etapach przebudowie poddane zostaną dworce w Gdańsku Oliwie i Gdańsku Wrzeszczu.
To dobry znak dla rozwoju Pomorza i Trójmiejskiej Aglomeracji. Jednak to nie wszystko kolejnym ważnym globalnym zadaniem Władz w ramach Pomorza jest unowocześnienie systemu drogowego, wymagającego w rejonie Gdyni poważnym i szybkim inwestycjom. O tym pisałem wcześniej w artykule OBWODNICA METROPOLITARNA jej przyszłość oraz TRÓJMIEJSKA METROPOLIA strategiczne plany. Mam wiarę, że niebawem będę mógł się z Wami podzieli równie dobrymi wiadomościami jak ta o rozwoju, rozbudowie i modernizacji sieci kolejowej.

Opracował Andrzej Kozłowski

                                                       

STRATEGICZNE PLANY TRÓJMILOMERACJIEJSKIEJ AGLOMERACJI.

Strategiczne plany transportu i mobilności obszaru Trójmiejskiej Metropolii w perspektywie finansowej na lat 2014 – 2020.

Opracowana strategia przez Fundację Inżynierii Lądowej – Partner In Business Strategies dla naszej Metropolii ma kolosalne znaczenie dla wszystkich zainteresowanych rynkiem komercyjnym tego regionu. Bowiem bez wiedzy w tym temacie trudno jest dziś podejmować jakiekolwiek decyzje inwestycyjne. Przykładem jest Aglomeracja Gdańska, która zrealizowała już w znacznym stopniu swoje plany infrastruktury i dziś widać naocznie pozytywne skutki tych działań. Wymienię tu nowoczesny port głęboko torowy w Gdańsku, sieć nowoczesnych magazynów w obrębie portu czy w bezpośrednim kontakcie z A-1 i trójmiejską obwodnicą, potężnie rozbudowująca się sieć nowoczesnych biurowców, hoteli czy center handlowych. To wszystko mogło powstać dzięki dobrze rozplanowanej sieci transportu i mobilności obszaru Gdańskiego. To tyle na dziś, ale plany sięgają dalej inicjując globalny rozwój całego szeroko pojętego obszaru naszej Aglomeracji. Co zawierają plany opracowanie, choć jak wiemy daleka to droga do rzeczywistości. Lecz bez mądrego planowania trudno o właściwe efekty pozwalające na dynamiczny rozwój tego regionu.

Zatem zacznę od transportu drogowego i podstawowych zadań inwestycyjnych:

 1.   Droga S-6 Słupsk – Gdańsk łącznie z obwodnicą metropolitarną,
 2.   Droga S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki w województwie pomorskim,
 3.   Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami DK 22 i DK 55,
 4.   Przebudowa i modernizacja Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni,
 5.   Budowa obwodnic miast Czersk, Malbork, Starogard Gdański w połączeniu DK 22,
 6.   Przebudowa dróg wojewódzkich nr 222 i 224 z uwzględnieniem dostępu do A1,
 7.   Przebudowa dróg wojewódzkich nr 214, 216, 221. 226, 501, 502 na północnym odcinku a w tym budowa Wschodniej Obwodnicy Lęborka w ciągu drogi nr 214 oraz budowy obwodnicy Kartuz w ciągu drogi nr 211,

Kolejny ważny element to transport kolejowy:

 1.   Poprawa infrastruktury kolejowej wiążąca się dostępem do portu w Gdańsku,
 2.   Poprawa dostępu kolejowego do portu w Gdyni,
 3.   Nowy ciąg transportu kolejowego Bydgoszcz – Trójmiasto (linie 201 203 oraz I i II odcinek w OM,
 4.   Prace na linii kolejowej C-E65 na odcinku Bydgoszcz – Tczew (odcinki w OM,
 5.   Prace na linii kolejowej Ne 202 Gdynia – Chylonia – Słupsk,
 6.   Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 granica województwa – Kwidzyń – Malbork (odcinki w OM).

Transport wodny to także ważny element w całej układance mobilności opracowanego obszaru:

 1.   Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku,
 2.   Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego,
 3.   Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego,
 4.   Budowa w Porcie Północnym schronienia dla statków będących lub mogących się znaleźć w niebezpieczeństwie lub zagrożonych katastrofa ekologiczną oraz budowa falochronu osłonowego wraz z zaporą przeciwrozlewową,
 5.   Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia,
 6.   Pogłębienie toru podejściowego wraz z przebudową nabrzeży w porcie Gdynia,
 7.   Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie portu Gdynia,
 8.   Przebudowa wejścia południowego do portu Gdynia,
 9.   Budowa systemu administracji morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego,
 10. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle na odcinku 933 – 718 km,

 Poprawa jakości wewnętrznych powiązań transportowych w OM.

W zakresie transportu drogowego:

 1. Obwodnica północnej Aglomeracji Trójmiejskiej,
 2. Rozwój podstawowego układu ulic w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a w tym: nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Droga Zielona w Gdyni;
  przebudowa węzłów Kowale i Szadółki na odcinku Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta,
 3. Budowa trasy W-Z na odcinku od ul. Otomińskiej do granic miasta Gdańska,
 4. Budowa węzła śródmieście – wiadukt Biskupia Górka,
 5. Rozwój podstawowego układu ulic mi. w Tczewie – suchy port w Zajączkowie,
 6. Budowa mostu zwodzonego przez Wisłę w Gdańsku Sobieszewie,
 7. Rozbudowa systemu bezpieczeństwa drogowego TRISTAR,

W zakresie transportu kolejowego:

 1.   Rozwój kolei aglomeracyjnej: przebudowa odcinak Rumia – Wejherowo, przebudowa stacji Gdynia Cisowa Postojowa
 2.   Rewitalizacja linii kolejowej Lębork – Łeba,
 3.   Zakup nowych zespołów trakcyjnych dla SKM i PKM,

W zakresie transportu wodnego:

 1.   Modernizacja śluz żeglugowych Nogatu i Szkarpawy wraz z rewitalizacją dróg wodnych E-70 i E-40,
 2.   Rozwój dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego,
 3.   Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną,

Ważnym elementem w planach przyszłościowych jest transport zbiorowy, zapewniający m.in. dobrą i szybką możliwość dojazdu z domu do pracy i odwrotnie. Tu plany obejmują:

 1. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania transportem publicznym z uwzględnieniem okolicznych miast powiatowych zmierzającego do wprowadzenia wspólnego biletu za przejazdy,
 2. Rozbudowa układu linii tramwajowych w Gdańsku – Nowa Bulońska, Nowa Politechniczna, Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa, Nowa Świętokrzyska oraz Nowa Wałowa,
 3. Przebudowa infrastruktury tramwajowej ulic Siennickiej i Lenartowicza,
 4. Rozbudowa i modernizacja układu linii trolejbusowych w Gdyni,
 5. Ożywienie dróg wodnych obsługujących linie tramwaju wodnego w Gdańsku,
 6. Dokończenie budowy infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolej Metropolitarnej,
 7. Budowa i modernizacja węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie przemieszczania i przesiadania się osób oraz pasażerów,

Z jakich środków będą finansowane te ogromne przedsięwzięcia:

Otóż realizacja celów postawionych wyżej i nie tylko (tu przedstawiłem te najbardziej istotne dla naszej Aglomeracji) finansowane będą z:

 1. Krajowych środków publicznych, jak:
 2. Budżetu państwa,
 3. Budżetu województwa pomorskiego,
 4. Budżetów jednostek samorządu terytorialnego OM,
 5. Budżetów jednostek oraz form organizacyjno – prawnych sektora finansów

publicznych,

 1. Państwowych funduszy celowych jak; fundusz kolejowy czy Drogowy,
 2. Kredytów krajowych instytucji finansowych,
 3. Innych dostępnych instrumentów finansowego wsparcia publicznego.
 4. Zagranicznych środków publicznych, jak:
 5. Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności,
 6. Kredytów międzynarodowych instytucji finansowych,
 7. Innych środków pomocowych.
 8. Środków prywatnych, jak systemy partnerstwa publiczno – prywatnego.

Jak widać są to ogromne zadania, ale bardzo ważne dla dalszego dynamicznego rozwoju naszej Aglomeracji i województwa pomorskiego. Zadania rozłożone są na kilka lat a ich szacunkowy koszt sięga niebagatelnej kwoty około 25 mld złotych. Warunkiem ich realizacji jest spójne działania rządu oraz miejscowych samorządów. Jestem wielkim optymistom w przedmiocie wspólnych działań. Bowiem każdemu ugrupowaniu zależy na szybkim i prawidłowo zaplanowanym rozwoju każdego zakątka Polski a w tym jest i nasze województwo pomorskie ze swym wyjątkowym atutem – dostępem do morza Bałtyckiego.

                                                                                                                                     Opracował na bazie zebranych informacji z Funduszu Rozwoju
Andrzej Kozłowski