Ceny domów w II kw. 2020 roku

administrator 1 września 2020

Informacja sygnalna w II kwartale 2020r.Narodowy Bank Polski PBA Nieruchomości bierze udział w badaniach rynku.

Utrzymała się korekta cen ofertowych domów w zabudowie jednorodzinnej na rynku wtórnym. W II kwartale 2020r. w porównaniu z kwartałem poprzednim odnotowano spadek średniej ceny ofertowej zarówno w Gdańsku (o 6%), w Gdyni (o 7%), jak i w miejscowościach znajdujących się w niedalekiej odległości od Trójmiasta(o 17%). W Sopocie po spadkach cen w trzech poprzednich kwartałach, w II kwartale 2020 r. odnotowano wzrost średniej ceny ofertowej o 4% w odniesieniu do kwartału poprzedniego, co dało w skali roku jej korektę o 9%. Na koniec II kwartału 2020 r. średnia cena ofertowa w budownictwie jednorodzinnym była zbliżona do 1,3 mln zł w Gdańsku, do 1,4 mln zł wGdyni, do ponad 2,5 mln zł w Sopocie ido 770 tys. zł w sąsiedztwie Trójmiasta. Według danych zebranych w notowaniu za IIkwartał 2020r. struktura domów oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym pod względem ich lokalizacji kształtowała się następująco: 54% przypadało na gminy sąsiadujące z Trójmiastem, około23% dotyczyło Gdańska, ponad17% i ponad5% odpowiednio Gdyni i Sopotu. W strukturze ofert analizowanej pod względem powierzchni znacząco zwiększył się udział domóww przedziale powierzchni całkowitej od 300 mkw. do 400mkw. (do ponad 57%ofert), co może wskazywać na tendencję odsprzedaży dużych domów i chęć przeprowadzki do mniejszych i nowszych budynków często z uwagi na zmniejszenie się liczby osób zamieszkujących po usamodzielnieniu się dzieci.