Ceny gruntów w II kw. 2020 roku

administrator 1 września 2020

Informacja sygnalna w II kwartale 2020r.Narodowy Bank Polski PBA Nieruchomości bierze udział w badaniach rynku.

W II kwartale 2020 r. odnotowano wyhamowanie dynamiki wzrostu cen ziemi pod budownictwo wielorodzinne. Według szacunków NBP średnia cena mkw. gruntów pod inwestycje deweloperskie w Gdańsku na koniec II kwartału 2020 r. Sięgała 1700zł/mkw. netto. Natomiast w poszczególnych rejonach Gdańska ceny gruntów pod budownictwo wielorodzinne są różnicowane. W Pasie Nadmorskim ceny działek przekraczały średnio 3400 zł/mkw. netto, w rejonach Śródmieścia ponad 3800 zł/mkw., w części zachodniej ponad 930 zł/mkw. netto i w południowych dzielnicach około 640 zł/mkw. netto. W Trójmieście i w przyległych gminach przeważa dostępność gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Od dwóch lat widoczny jest wzrost wartości gruntów w Gdańsku i w Gdyni pod zabudowę jednorodzinną, w tym głównie działek o powierzchni do tysiąca mkw. W II kwartale 2020 r. średnia cena ofertowa działek pod zabudowę jednorodzinną w Gdańsku sięgała ponad770zł/mkw., w Gdyni 1344 zł/mkw. I około 200 zł/mkw. W miejscowościach poza Trójmiastem