DLA INWESTUJĄCYCH W GDYNI.

Przejdź do listy wpisów

Te informację będą sukcesywnie uaktualniane w miarę napływu nowych wiadomości o poprawie ruchu komunikacyjnego w rejonie miasta Gdyni. Mam nadzieję, że pomoże to wielu potencjalnym Inwestorom planującym swój rozwój oraz tym, którzy zamierzają zaistnieć na Trójmiejskim Rynku właśnie w rejonie Gdyni. Pomogą one podjąć decyzję kiedy i gdzie rozwijać czy budować swoją firmę. Oczywistym jest, że Gdynia i jej najbliższe okolice mają olbrzymi potencjał gospodarczy. Brak jest tylko dobrej komunikacji z resztą „świata”. Wiadomości jakie nadchodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz źródeł miejscowych napawają optymizmem. Dlatego podjąłem decyzję o dzieleniu się z Państwem tymi w dobrymi dla Regionu wiadomościami. Są bowiem miejsca na dobre ulokowanie nowych firm w najbliższych miejscach Gdynia. Na dziś jednak są one niedostatecznie połączone z istniejącą, zapychającą się infrastrukturą drogową.


Gdynia, dnia 03.10.2019


Morski Port w Gdyni rozwija Intermodalne Centrum Logistyczne w Porcie Zachodnim.

Kilka dni temu na terenie portu oddano do użytkowania pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania przy ulicy Logistycznej w Gdyni. Magazyn ten przeznaczony jest do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Warto też wspomnieć, że na ten magazyn znalazł się już najemca, który będzie prowadził w nim usługi związane z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu.

Na terenie Portu Zachodniego stanowiącego przyszłe zaplecze Portu Zewnętrznego (piszę o tym wcześniej)poza wspomnianymi magazynami powstaną place składowe wraz z infrastrukturą drogowo kolejową. Pewną ciekawostką i novum jest przystosowanie całej powierzchni dachu magazynu do instalacji fotowoltaicznej. Jest to również jeden z pomysłów Portu Gdynia na otwarcie się na nowe źródła energii odnawialnej.

Wracając do Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim to celem Zarządu Portu jest przygotowanie i włączenie się do  Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Kompleksowe zaplecze magazynowo logistyczne to rozbudowa w rejonie ulic Kontenerowej i Logistycznej w Gdyni. Warto wspomnieć, że dwa lata temu w ramach generalnej rozbudowy nowoczesnej obsługi Portu przy ulicy Polskiej oddano do użytkowania nowym najemcom magazyn wysokiego składowanie o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych. Historycznie w 2010 i 2014 roku oddano do użytkowania dwa magazyny przy ulicy Kontenerowej o powierzchniach 8 tysięcy i blisko 19 tysięcy metrów kwadratowych.

W oparciu o planowaną potężną inwestycję budowy Port Zewnętrznego Zarząd Portu Morskiego w Gdyni ma w swych planach również poszerzenie swojej działalności logistycznej o tereny położone w Kosakowie, Rumi, Redzie aż po Wejherowo. To ambitne plany, ale Port Zewnętrzny będący sercem całego kompleksu portowego wymaga takich właśnie posunięć by maksymalnie usprawnić obsługę towarów przypływających i odpływających z Morskiego Portu Handlowego w Gdyni..Gdynia, dnia 21.08.2019Wreszcie rusza Trasa Kaszubska. To bardzo dobra wiadomość. ALE.

Od 25 sierpnia mieszkańców pięciu gdyńskich dzielnic: Witomina, Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka spotka się z pierwszymi utrudnieniami związanymi z rozpoczęciem prac przy budowie Trasy Kaszubskiej. Mieszkańcy tych dzielnic przez tydzień zostaną pozbawieni ciepłej wody. Budowa drogi ekspresowej, o której pisałem już wcześniej rozpocznie się na węźle Gdynia Wielki Kack. Jak jest to duża skala przedsięwzięcia pokazuje poniżej prezentowana wizualizacja. Mieszkańcy wspomnianych wyżej dzielnic, jak i wszyscy przejeżdżający przez ten węzeł będą musieli przyzwyczaić się na okres przebudowy do różnych niespodzianek komunikacyjnych i nie tylko. Jednak patrząc w przyszłość Trasa Kaszubska na węźle Wielki Kack zdecydowanie poprawi komunikację drogową. Mam na myśli wjazdy i wyjazdy z Trójmiejskiej Obwodnicy w kierunku Gdyni, dzielnic i miast położonych na południe od węzła. Według harmonogramu prace przy budowie 20 kilometrowego odcinka Trasy Kaszubskiej i na węźle Wieli Kack, aż do Szemudu mają zakończyć się w sierpniu 2012 roku. Cała Trasa Kaszubska Gdynia – Szemud; Szemud – Luzino i Luzino Bożepole Wielkie licząca sobie 40 km zostanie oddana do użytkowania w październiku 2021 roku. Pamiętamy wszyscy, ja też o tym wspominałem, że zakończona w październiku 2021 roku Trasa Kaszubska będzie niedokończona. Miała się ona kończyć w Lęborku. Jednak ten odcinek ma zostać zrealizowany, jako odrębne zadania w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. Piszę ma zostać zrealizowany, bowiem nikt nie wie, kiedy to nastąpi.Gdynia, dnia 17.08.2019Miasto Gdynia, Morski Port Handlowy i gmina Kosakowo wchodzą w energetykę wiatrową. Kolejny pionierski pomysł, tym razem na ekologię i poprawę warunków życia w naszym Regionie.
Dużo mówi się dzisiaj o ekologicznych źródłach pozyskiwania energii elektrycznej. W oparciu o rządowe plany rozwoju energetyki wiatrowej Miasto Gdynia, Morski Port Handlowy i gmina Kosakowo zaangażowały się w budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Nie jest to nowość, bowiem takie farmy widziałem już dawno temu, wpływając promem do portu w Dani. Dziś na mapie Bałtyku powstało i nadal powstają kolejne farmy wiatrowe. Polska będzie miała w tym też swój udział. Planuje się rozpoczęcie budowy farm wiatrowych na 2022 rok. Właśnie z tego priorytetu chce skorzystać wymieniowa wyżej trójka podpisując list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie energetyki wiatrowej na morzu Bałtyckim. Współpraca miałaby polegać na skoordynowaniu i powstaniu zaplecza budowy farm wiatrowych. Mam tu na myśli powstanie firm, które zajęłyby się budową podzespołów wiatraków, montażem na morzu oraz ich późniejszym serwisowaniem. Warto wspomnieć, że posiadamy odpowiednie zaplecze naukowe dysponujące wykształconymi kadrami w branży gospodarki morskiej. Dysponujemy ciągle rozwijającą się branżą TSL, nadto nieustannie rozwijany jest projekt Doliny Logistycznej. Powstają nowe biurowce i magazyny. W to wszystko doskonale wpasowuje się projekt morskiej energetyki wiatrowej Miasta Gdyni, Morskiego Portu Handlowego i gminy Kosakowo. To kolejny bodziec ku dynamicznemu rozwojowi Gdyni i przyległych mu Miast. Bodziec do wzrostu poziomu zatrudnienia, dobrobytu i zamożności.
A jaki udział będzie miał w tym Morski Port. Otóż zajmowałby się on składowaniem i transportem elementów konstrukcyjnych ląd – miejsce montażu na Bałtyku. Morski Port Handlowy w Gdyni to najważniejsza firma w naszym rejonie. Posiada olbrzymie doświadczenie w obsłudze i transporcie ładunków ponadgabarytowych. Jego infrastruktura i przeprowadzone analizy umożliwiają podjęcie się zadania składowania i przeładunku oraz transportu podzespołów elektrowni wiatrowych na ich miejsce na Polskim Bałtyku.
Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o włączeniu się w ten fantastycznie zapowiadający się projekt. Będzie czynnie w tym uczestniczyć poprzez poszerzenie działalności Morskiego Portu Handlowego na jej terenie. Będzie współtworzyć obszar inwestycyjny opierając się na udoskonaleniu transportu, spedycji i logistyki tego przedsięwzięcia.  Przyniesie to pozytywny skutek w zwiększeniu miejsc pracy w gminie Kosakowo oraz w rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury drogowej. Mam pewność, że projekt ten zostanie urzeczywistniony a korzyści z niego płynące będą miały charakter nie tylko regionalny, ale również ogólnopolski. Ekologia, o której dziś tak często mówi się głośno w różnych przypadkach i okolicznościach będzie miała jeden ze swoich początków nad Polskim Bałtykiem dzięki współpracy Miasta Gdyni, Morskiego Portu Handlowego oraz gminy Kosakowo.

Gdynia, dnia 28.07.2019


Droga Czerwona: Sejm znowelizował ustawę o portach i przystaniach morskich.
To bardzo dobra wiadomość dla Gdyni. Wreszcie szansa na poprawę komunikacji towarowej dla Gdyńskiego Portu. Miejmy nadzieję, że nowelizacja ustawy o portach morskich, przyjęta przez Polski Sejm przyspieszy ten palący od lat temat. Wreszcie dojazd do Morskiego Portu w Gdyni zdecydowanie się udrożni i jednocześnie zmniejszy narastające utrudnienia dla mieszkańców. Jednak trzeba jasno spojrzeć w oczy planom Władzy Centralnej. Nie stanie się to z dnia na dzień. To proces długotrwały i bardzo skomplikowany. Wiąże budowę planowanej Drogi Czerwonej z również planowaną Trasą Via Maris, oraz przejęciem Trasy Kwiatkowskiego przez GDDKiA. To jedyne rozsądne rozwiązanie z uwagi na przejęcie w jeden zarząd tak ważnej arterii dla Morskiego Portu Handlowego w Gdyni w aspekcie rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwoli na wyprowadzenie transportu towarowego z miasta i skierowanie go na drogi szybkiego ruchu. Będzie to miało również pozytywny wpływ na poprawienie rozwiązań komunikacji ciężkiego transportu dla powstającego centrum magazynowego „Panattoni Park Tricity North”. Będzie również stwarzała w przyszłości możliwości na nowe miejsca pod kolejne centra magazynowe na miarę 7R Logistic w Gdańsku. Uważam, że bez tych i innych omawianych przeze mnie decyzji rozwojowych komunikacji drogowej i kolejowej Morski Port Handlowy w Gdyni po prostu się udławi.
Nasuwa się więc pytanie, kiedy ruszy budowa i jak długo trwać będzie jej realizacja. Otóż jak wspomniałem wcześniej termin rozpoczęcia budowy jest nieznany. Na dziś jest zbyt dużo znaków zapytania by móc, choć prowizorycznie podać taki termin. Jednak według wstępnych szacunków Rządu ma ona zakończyć się oddaniem do eksploatacji za osiem lat od momentu jej rozpoczęcia. Wiadomo też, że prace przygotowawcze mają trwać około dwóch lat. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 1, 5 miliarda złotych.
Wszystko to nie napawa to optymizmem. To prawda i fakt. Może jednak coś drgnie w temacie szeroko pojętego programu na rzecz Trójmiasta i rozwoju Gdyni, rozwoju Morskiego Portu Handlowego w Gdyni. Było już tyle planów, tyle fantazji, jakimi nas karmiono, że dziś trudno jest uwierzyć w obecne zapowiedzi. Jestem jednak optymistą i wierzę, że wszystkie inwestycje, jakie są planowane wokół Gdyni i Morskiego Portu Handlowego staną się rzeczywistością dla dobra naszego Regionu i Kraju. Gdynia, dnia 18.06.2019

 Gdyński Port ma poważne plany rozwojowe. Gdyński Port ma poważne plany rozwojowe. Jego doskonała kondycja finansowa pozwala smuć te palny i pomału je realizować. Na dziś realizowane inwestycje to budowa nowego publicznego terminalu promowego oraz nowej obrotnicy. Przebudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem basenów portowych. To początek zmierzający do rozpoczęcia najważniejszej inwestycji jaką będzie nowy Port Zewnętrzny. Gdyński port przygotował już jego koncepcję. Teraz prowadzone są i będą wykonywane na szeroką skalę badania związane z oceną  warunków środowiskowych i ekologicznych tego akwenu. Monitoring przyrodniczy. Analizy falowania, sonarowe i wiele innych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji. Jak można się dowiedzieć Ministerstwo Gospodarki Wodnej RP zatwierdziło już plan tej najważniejszej inwestycji dla Gdyni oraz dla całej gospodarki morskiej RP. Teren obejmujący budowę Portu Zewnętrznego to terminal kontenerowy i nabrzeże dla wycieczkowców. Taki port mógłby powstać w ciągu 10-ciu lat od momentu znalezienia partnera, który dołoży się do współfinansowania tej ważnej dla Gdyni i całej gospodarki morskiej inwestycji. Głównym elementem nowego Portu Zewnętrznego będzie terminal kontenerowy o możliwości przeładunkowej 2 mln teu z możliwością powiększenia o 0,5 mln teu. Będzie on posiadał nowe nabrzeża o długości 2 500 m i szerokości 700 m. Do tych nabrzeży będą  mogły zawijać statki o długości do 490 m i szerokości 72 m. Maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców ma sięgać 30 tys. teu. Takie statki mają zanurzenie co najmniej 16 m. Port Zewnętrzny będzie miał swój początek poczynając od nabrzeża Śląskiego. Planuje się również budowę terminala LNG wraz z elektrownią zasilającą nowy projekt inwestycyjny, służącego do bunkrowania statków przypływających do Portu Gdyńskiego. Warto też wspomnieć, że jesienią tego roku rusza budowa nowego terminala pasażerskiego w Gdyńskim Porcie. W związku z tą budową armator Stena Line, mający swój skromny „kącik” przy Estakadzie Kwiatkowskiego na Obłużu przeniesie się na nowe miejsce. Ma to nastąpić za dwa lata. Koncepcja ta winna przełożyć się na budowę Zewnętrznego Portu jak najszybciej. Stworzy to naszemu miastu dalszy rozwój Portu. To jedyna szansa na dynamiczne zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz zapewnienie konkurencyjności z innymi portami na Morzu Bałtyckim i basenami Morza Północnego i Adriatyckiego. Jednak ten fantastyczny projekt nie będzie mógł się rozwijać i spełniać swego ważnego zadania dla Gospodarki RP bez powstania całej nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej. Mam tu na myśli Drogę Czerwoną stanowiącą, pozwalającą na planowany rozwój Poru w Gdyni oraz nowy układ sieci kolejowej Port via „reszta świata”. O tym pisałem w mojej recenzji pt „strategiczne plany rozwoju obszaru trójmiejskiej metropolii”, której ważną częścią jest Gdynia.

Gdynia, dnia 29.03.2018

Po wielu problemach rusza wreszcie budowa Trasy Kaszubskiej. To prawie dwa i pół roku od momentu ogłoszenia przetargu przez Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie będzie to budowa kompleksowa tej ważnej drogi ekspresowej dla Trójmiasta a szczególnie dla Gdyni, lecz budowa polegająca na realizowaniu  jej odcinków. Na dziś nakładem około 817 milionów złotych zostanie zaprojektowany i zbudowany pierwszy odcinek na trasie Szemud – Gdynia. To odcinek około 20,2 km oraz dodatkowo 2,9 km mieć będzie długość rozbudowywanego odcinka istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Odcinek ten ma powstać w terminie 34 miesięcy. A jego 10-cio letnia gwarancja obejmuje wszystkie elementy infrastruktury. Zgodnie z umową na przełomie I i II kwartału 2019 ma być gotowa dokumentacja techniczna dla tego zadania. Po jej wykonaniu ruszą prace budowlane. Realnie pojedziemy nowym odcinkiem Trasy Kaszubskiej w drugiej połowie 2021 roku. Dzięki budowie Trasy Kaszubskiej poprawi się płynność ruchu, skróci czas przejazdu, odciążony zostanie układ dróg lokalnych co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, szczególnie Wejherowa, Redy i Rumi. Nowa droga będzie oznaczać zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego.

Trochę szczegółów. Trasa Szemud – Gdynia będzie miała po dwa pasy ruchu i pasie bezpieczeństwa w obu kierunkach. Ze względu na zwiększone natężenie ruchu na odcinkach Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack i na odcinku Obwodnicy Trójmiejskiej w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack zaprojektowano i wykonane będą po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ponadto na planowanym odcinku powstaną trzy węzły drogowe; węzeł „Koleczkowo”, węzeł „Chwaszczyno” zespolony z „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowany  zostanie węzeł „Gdynia Wielki Kack”.