ADMINISTROWANIE

Administrowanie Nieruchomościami Mieszkaniowymi :

To forma zastąpienia w bezpieczny sposób Właściciela nieruchomości we wszystkich pracach związanych rynkiem wynajmu. Właściciele, którzy zajmowali lub zajmują się osobiście obsługą wynajmu doskonale wiedzą ile jest przy tym pracy.
Muszą przecież wyszukać potencjalnego najemcę poprzez złożenie oferty na specjalistycznych portalach związane z rynkiem nieruchomości. Muszą skonstruować dobrą umowę najmu z dbałością bezpieczeństwa obu stron umowy. Na koniec muszą na bieżąco administrować tą nieruchomością.
Od wielu lat, a działamy na rynku nieruchomości od 1996 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli nieruchomości skutecznie zajmujemy się tą dynamicznie rozwijającą dziedziną rynku nieruchomości. Jak wskazują nasze analizy wynajem mieszkań przez naszą firmę jest bezpieczny, ze wskaźnikiem wynajmu na poziomie 100%. To najważniejsze informacje.
Co oferujemy Państwu w naszej umowie administrowania nieruchomościami?

 • Wizytujemy nieruchomość, kompletujemy dokumentację na podstawie przedłożonych przez Zamawiającego dokumentów, wykonujemy dokumentację opisową i zdjęciową, oraz dokonujemy wstępnej weryfikacji stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości.
 • Prezentujemy przedmiot umowy poprzez dokonywanie akcji promocyjnych wśród agencji nieruchomości, w tym wybranej grupy firm pośredniczących, które wg doświadczenia Administratora mają najlepsze bazy klientów mogących zainteresować sie przedmiotową nieruchomością,
 • Reklamujemy wizualnie i werbalnie w Internecie na własnych i innych specjalistycznych stronach, w systemie MLS lub w inny sposób według uznania Administratora,
 • Inwestujemy w miarę potrzeb własne środki w celu znalezienia potencjalnego Kontrahenta,
 • Prezentujemy i prowadzimy rozmowy z Kontrahentami zainteresowanymi nieruchomością w celu określenia warunków, na podstawie   których będą oni skłonni zawrzeć z Wynajmującym stosowną umowę wynajmu,
 • Przygotowujemy umowy najmu w taki sposób, by w pełni zabezpieczała ona interesy Wynajmującego oraz egzekwowały od Najemcy zapisy jej treści.
 • Przekazujemy najemcy lokal na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego wraz z dokumentacją zdjęciową,
 • Organizujemy prace sprzątające po zakończonym najmie oraz ewentualne prace remontowe,
 • Dbamy o należyty stan najmowanego lokalu mieszkalnego poprzez nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy najmu,
 • Obsługujemy rozliczenia pomiędzy Właścicielem, Najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług komunalnych czy medialnych,
 • Świadczymy na rzecz Wynajmującego doradztwa w sprawie rynkowej atrakcyjności oferty,
 • Przed zawarciem umowy z Kontrahentem pozyskujemy wszystkie niezbędne do realizacji transakcji dokumenty,
 • Umieszczamy wizualną reklamę na nieruchomości informującej o wynajmie z podaniem danych kontaktowych do Administratora.

Nasze wynagrodzenie za administrowanie to tylko 10% wartości jednomiesięcznego wynajmu. W przypadku poszukiwania potencjalnego najemcy wynagrodzenie jest jednorazową wartością czynszu miesięcznego i płatne jest niezależnie od czynności administrowania.

Co z tego ma nasz Klient – Właściciel nieruchomości?
a.   Bezpieczny i stabilny wynajem swego lokalu,
b.   Negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu,
c.   Organizacja serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie wszelkie usterki i utrzymującego mieszkanie w nienagannym stanie technicznym,
d.   Reprezentowanie Właściciela we wszelkich sprawach przed najemcą,
e.   Reprezentowanie Właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących administrowanego lokalu.

A w tym czasie? W tym czasie nasz Klient może zająć się swoją pracą, pasjami i gromadzeniem środków na kolejny zakupu by we właściwym czasie stać się RENTIEREM, dla którego pracować będą pieniądze a nie odwrotnie.
To w skrócie informacje nt co możemy dla Państwa zrobić by Wasze nieruchomości wynajmowały się bezpiecznie i przynosiły oczekiwane dochody.
W celu uzyskania większych informacji lub zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 501 034 718 lub wysłać e-mail na skrzynkę pocztową.