ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCI

Nasza Firma z powodzeniem prowadzi również ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCI.


Od wielu lat zapewniamy osobom mieszkającym poza granicami RP skuteczną obsługę wynajmu ich mieszkań w Polsce. Również nasi Obywatel nie mający czasu zajmować się wynajmem swych nieruchomości mogą zgłosić je nam.

W nasze obowiązki związane z administrowaniem nieruchomości wchodzą następujące czynności:

 1. Poszukiwanie potencjalnych najemców na konkretną nieruchomość (czynność odpłatna),
 2. Sprawdzenie wiarygodności najemcy i zdolności wnoszenia systematycznych opłat za wynajem,
 3. Wynegocjowanie warunków najmu i podpisanie w imieniu Właścicieli umowy najmu,
 4. Na podstawie zawartej umowy najmu okresowe kontrolowanie przedmiotu najmu,
 5. W porozumieniu z Zarządcą lub Sp-nią kontrolowanie wpłat kosztów  eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu, informowanie najemcy o zaległościach w opłatach lub nowych wymiarach opłat,
 6. W przypadku zaległości wykazanej przez Zarządcę lub Sp-nię natychmiastowe wezwanie do jej uregulowania aż do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowych i opuszczeniu przez najemcę wynajmowanego lokalu,
 7. Współpraca z wynajmującym w temacie ewentualnych zaległości we wnoszeniu opłat za najem lokalu przekazywanych na jego konto bankowe,
 8. W przypadku zaległości wykazanej przez wynajmującego natychmiastowe wezwanie do jej uregulowania aż do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowych i opuszczeniu przez najemcę wynajmowanego lokalu,
 9. Dokonywanie napraw w substancji nieruchomości należących do obowiązków wynajmującego, z ustaleniem ewentualnych kosztów jakie on poniesie,
 10. Pobieranie kaucji gwarancyjnej (czynsz najmu plus opłaty eksploatacyjne) od najemcy i po zakończeniu najmu jej rozliczenie.
 11. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń w substancji lokalu po wyliczeniu kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego dokonanie potrącenia z przechowywanej kaucji gwarancyjnej,
 12. W dbałości o skuteczną rentowność z lokalu przed dwumiesięcznym upływem zakończenia umowy najmu i rezygnacji najemcy z kontynuowania umowy najmu wprowadzenie do swojej bazy wynajmu lokalu jako wolnego dla innych potencjalnych najemców,
 13. Z uwagi na dbałość o skuteczny najem zawieranie umów na czas zamknięty, maksymalnie do jednego roku z możliwością anektowania o kolejny okres,
 14. Sprzątanie lokalu po okresie najmu i przygotowanie go do dalszego wynajmu - sprzątanie, mycie okien,
 15. Inne czynności ustalone szczegółowo z wynajmującym.

Za wyżej wymienione czynności w okresie trwania umowy najmu PBA Nieruchomości pobiera comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 15% brutto (faktura VAT) od wysokości czynszu najmu.

Zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy stabilność i bezpieczeństwo zawartej z nami umowy o administrowanie.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za administrowanie:

Andrzej Kozłowski +48 501 034 718 lub e-mail: biuro@kozlowski-nieruchomosci.pl