Analiza rynku w sektorach nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Polsce w roku 2018.

Międzynarodowa firma doradczaSavillsw swoim ostatnim raporcie podała, że Polskie nieruchomości magazynowe i przemysłowe stają się coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych. To efekt dynamicznego rozwoju rynku logistycznego na całym świecie. Polska doskonale wykorzystuje tą koniunkturę, a dynamika naszych inwestycji rośnie w tempie ca` 20% rocznie. Należy przypuszczać, że do końca tego roku wskaźnik transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych może osiągnąć kolejny rekord. To wszystko dzięki solidnym podstawom, na jakich opiera się polska gospodarka oraz dużemu zainteresowaniu najemców. Trochę historii; Ubiegły rok 2017 był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu obrotów w sektorach nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Znane są już wyniki pierwszego półrocza roku 2018. Wartość transakcji w tych sektorach wyniosła blisko 338 mln euro.To kolejny sukces polskiej gospodarki. Ten niewątpliwy sukces jest wynikiem poprawiającego się wizerunku Polski w oczach zagranicznych inwestorów. Polska w indeksie FTSE Russellawansowała do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata u boku takich potentatów gospodarczych jak USA, UK, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia. Polska jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo – Wschodniej w wynikiem około 5 mld euro zawartych transakcji inwestycyjnych w roku 2017. Rok 2018 zapowiada poprawienie ubiegłorocznego rekordu wynikiem przekraczającym 6 mld euro, oznaczając około 20% wzrost rok do roku.

Kto dominuje na tym rynku? Otóż są to fundusze z Niemiec, USA oraz fundusze i inwestorzy indywidualni i z krajów azjatyckich jak Chin, Korei, Malezji. Do głównych graczy na tym rynku dołączył w 2018 roku południowoafrykański fundusz Redefine nabywając od Panattoni Polska aktywa za około 200 mln euro. Szczególnie widoczne jest zwiększające się zainteresowanie Polskim sektorem magazynowym i przemysłowym ze strony Chin. Zainteresowanie to ma związek m.in. z budową korytarza transportowego łączącego Europę z Chinami. Mam tu na myśli Polski udział w tym przedsięwzięciu jak Port Gdańskiczy autostrada A1. Są też inne powody rosnącego w dużym tempie zainteresowania Polską. Jest to powiększająca się nowoczesna sieć dróg komunikacyjnych, szczególnie autostrad i dróg ekspresowych. Należy wspomnieć, że do roku 2025 sieć tych dróg powinna się powiększyć o kolejne 2000 km autostrad i około 5500 km dróg ekspresowych. Wspomniana na wstępie firma doradcza Savills wskazuje na fakt, że Polski rynek nieruchomości magazynowych i przemysłowych, mimo iż przeżywa najlepszy okres w historii, to nadal podaż nie nadąża za popytem. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku powierzchnia magazynowa w Polsce wynosiła ponad 14 mln m2. Natomiast popyt w okresie pierwszego półrocza 2018 roku zamknął się wynikiem grubo ponad 2 mln m2. Czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnie magazynową jest sektor obsługi klientów sklepów internetowych rozwijający się w tempie 15% rocznie. Wg badań, jakie przeprowadziła firma Prologiswynika, że inwestycje te generują bezpośrednio znaczącą dla rynku nową powierzchnię logistyczną. Dzięki po sunięciom Polskiego rynku nieruchomości magazynowych stopy kapitalizacji uległy kompresji o wielkość 25 pb r./r. wynosząc około 5, 15% dla magazynów typu ultra – core wynajętych na długi okres takim najemcom jak Amazon. W pozostałych przypadkach stopa kapitalizacji sięga poziomu nawet 6, 7% w zależności od regionu na Polskim rynku w sektorze nieruchomości magazynowych. Polscy inwestorzy doskonale rozumieją nieustannie zmieniający się rynek sektorów nieruchomości magazynowych i przemysłowych dostarczając najnowsze rozwiązania produktów inwestycyjnych w tych sektorach. Właśnie dzięki temu Polska jest tak dobrze widziana przez Inwestorów zagranicznych.

My, jako mała firma w branży nieruchomości działająca na Polskim Rynku Nieruchomości Komercyjnych od 1996 roku pod marką „KOZŁOWSKI-NIERUCHOMOSCImamy swój skromny wkład na tym interesującym rynku. Nasze ostatnie osiągnięcia to m.in. oferty sprzedaży dużego zakładu produkcyjnego, sprzedaży biurowca z Słupsku, sprzedaży hali produkcyjnej w Lęborku. Jedną z tych nieruchomości zainteresowany jest Inwestor z UK, z którym prowadzimy rozmowy zmierzające do finalizacji transakcji. Oferujemy również nowoczesnemagazyny na terenie Gdańska. Z Inwestorem z USA z Nowego Jorku prowadzimy rozmowy na temat sprzedaży jego nieruchomości położonej w Gdyni w okolicach Portu Kontenerowego.

Jestem przekonany, że na tym rynku nie zabraknie naszej Aglomeracji Trójmiejskiej, Gdańska i Gdyni. Regionu położonego nad Polskim Bałtykiem, Oknem na Świat.

Nasze doświadczenie zawodowe zdobyte przez nieustanne doskonalenie swojej wiedzy pozwala nam śmiało zaoferować Państwu nasze usługi na rynku nieruchomości komercyjnych tak w sektorze podażowym jak i popytowym. Zapraszamy.

                                      Opracował: Andrzej Kozłowski Doradca Rynku Nieruchomości Komercyjnych