Jak sprawdzić KW nieruchomości?

 Prezentuję Państwu kolejne niezbędne narzędzie służące sprawdzeniu nieruchomości. Jedynym warunkiem jest znajomość jej numeru KW. Po wpisaniu numeru księgi i zalogowaniu się możemy dokonać przeglądu interesujących nas informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach KW. Sprawdzamy dane w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Wyszukujemy Księgę Wieczystą . Pamiętajcie, sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej uchroni Was od niepotrzebnych a mogących się zdarzyć przykrości i ewentualnych problemów. Zróbcie to sami lub poproście o to swojego doradcę by wydrukował ją i wytłumaczył wszystkie zawarte w niej zapisy. Kozłowski-Nieruchomości robi to rutynowo dla Waszego dobra i bezpieczeństwa. Jedyny wymóg z Wasze strony to numer księgi wieczystej i do sprawdzania:

PATRZ STRONA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI