ZAKUP / NAJEM NIERUCHOMOŚCI

ZAKUP / NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Szanowny Kliencie, zanim udasz się do pośrednika by zgłosić potrzebę zakupu lub najmu nieruchomości zastanów się nad:

 1. Czy na pewno chcesz ją kupić / nająć?
 2. Czy uzgodniłeś swą decyzję w przypadku gdy jesteś jej współwłaścicielem?
 3. Czy znasz szacunkowa wartość którą możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości?
 4. Czy znasz swoje możliwości w przypadku wspomożenia się kredytem, luz kupić ją w leasingu?
 5. Czy wiesz ile możesz wydać na najem nieruchomości?
 6. Jaką chcesz podpisać umowę pośrednictwa - na wyłączność, bezpośrednią czy otwartą?

Czy zdajesz sobie sprawę, że musisz zapłacić stosowną prowizję pośrednikowi?

Gdy już to wszystko wiesz musisz zdawać sobie sprawę, że pośrednik poprosi o dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy pośrednictwa, jak:

 • dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport),w przypadku firmy - odpis z KRS, umowa spółki, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości,
 • w przypadku współwłasności - pełnomocnictwo ( notarialne) do zakupu / najmu nieruchomości,
 • w przypadku firmy - pełnomocnictwo upoważnionej osoby w firmie do podpisywania w jego imieniu umowy pośrednictwa przez przedstawiciela, a gdy takiego nie ma oświadczenie osoby reprezentującej firmę, iż działa na jej rzecz,
 • w przypadku posiłkowania się kredytem - podpisana umowa kredytowa z bankiem, lub promesa,
 • w przypadku nieobecności wspólników w momencie podpisywania umowy pośrednictwa wymagane jest notarialne pełnomocnictwo do zawierania umów i reprezentowania w imieniu współwłaścicieli.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ USŁUGĘ.

Nasza skuteczna usługa podlega wynagrodzeniu. Podpisując z nami umowę  po dokonaniu transakcji za naszym pośrednictwem (kupno - najem) zobowiązani będziecie Państwo do zapłacenia uzgodnionego procentowego wynagrodzenia od transakcji zakupu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23% lub ustalonego wynagrodzenia  od czynszu najmu powiększonego o podatek VAT w wysokości 23%.  Na nasze usługi wystawiamy każdorazowo faktury VAT. Wysokość naszego wynagrodzenia jest każdorazowo negocjowana z Zamawiającym.