NASZA GDYNIA - CO W TRAWIE PISZCZY

                           

              KOMUNIKACJA DROGOWA W GDYNI – JEJ WPŁYW NA NOWE INWESTYCJE W REJONIE oraz POPRAWA KOMFORTU MIESZKAŃCÓW.

Te informację będą sukcesywnie uaktualniane w miarę napływu nowych wiadomości o poprawie ruchu komunikacyjnego w rejonie miasta Gdyni. Mam nadzieję, że pomoże to wielu potencjalnym Inwestorom planującym swój rozwój oraz tym, którzy zamierzają zaistnieć na Trójmiejskim Rynku właśnie w rejonie Gdyni. Pomogą one podjąć decyzję kiedy i gdzie rozwijać I czy budować swoją firmę. Oczywistym jest, że Gdynia i jej najbliższe okolice mają olbrzymi potencjał gospodarczy. Brak jest tylko dobrej komunikacji z resztą „świata”. Wiadomości jakie nadchodzą z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz źródeł miejscowych napawają optymizmem. Dlatego podjąłem decyzję o dzieleniu się z Państwem tymi dobrymi dla Regionu wiadomościami. Są bowiem miejsca na dobre ulokowanie nowych firm w najbliższych okolicach Gdynia. Na dziś jednak są one niedostatecznie połączone z istniejącą, zapychającą się z dnia na dzień infrastrukturą drogową. RUSZAMY: (od najświeższej wiadomości)

                                                                                                                                        Nad redakcją i opracowaniem czuwa Andrzej Kozłowski

                                                                                                                                                          – doradca rynku nieruchomości komercyjnych

Gdynia, dnia 03.10.2019


Morski Port w Gdyni rozwija Intermodalne Centrum Logistyczne w Porcie Zachodnim.

Kilka dni temu na terenie portu oddano do użytkowania pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania przy ulicy Logistycznej w Gdyni. Magazyn ten przeznaczony jest do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Warto też wspomnieć, że na ten magazyn znalazł się już najemca, który będzie prowadził w nim usługi związane z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu.
Na terenie Portu Zachodniego stanowiącego przyszłe zaplecze Portu Zewnętrznego (piszę o tym wcześniej)poza wspomnianymi magazynami powstaną place składowe wraz z infrastrukturą drogowo kolejową. Pewną ciekawostką i novum jest przystosowanie całej powierzchni dachu magazynu do instalacji fotowoltaicznej. Jest to również jeden z pomysłów Portu Gdynia na otwarcie się na nowe źródła energii odnawialnej.
Wracając do Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim to celem Zarządu Portu jest przygotowanie i włączenie się do  Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Kompleksowe zaplecze magazynowo logistyczne to rozbudowa w rejonie ulic Kontenerowej i Logistycznej w Gdyni. Warto wspomnieć, że dwa lata temu w ramach generalnej rozbudowy nowoczesnej obsługi Portu przy ulicy Polskiej oddano do użytkowania nowym najemcom magazyn wysokiego składowanie o powierzchni 5 tysięcy metrów kwadratowych. Historycznie w 2010 i 2014 roku oddano do użytkowania dwa magazyny przy ulicy Kontenerowej o powierzchniach 8 tysięcy i blisko 19 tysięcy metrów kwadratowych.
W oparciu o planowaną potężną inwestycję budowy Port Zewnętrznego Zarząd Portu Morskiego w Gdyni ma w swych planach również poszerzenie swojej działalności logistycznej o tereny położone w Kosakowie, Rumi, Redzie aż po Wejherowo. To ambitne plany, ale Port Zewnętrzny będący sercem całego kompleksu portowego wymaga takich właśnie posunięć by maksymalnie usprawnić obsługę towarów przypływających i odpływających z Morskiego Portu Handlowego w Gdyni..


Gdynia, dnia 21.08.2019Wreszcie rusza Trasa Kaszubska. To bardzo dobra wiadomość. ALE.

Od 25 sierpnia mieszkańców pięciu gdyńskich dzielnic: Witomina, Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka spotka się z pierwszymi utrudnieniami związanymi z rozpoczęciem prac przy budowie Trasy Kaszubskiej. Mieszkańcy tych dzielnic przez tydzień zostaną pozbawieni ciepłej wody. Budowa drogi ekspresowej, o której pisałem już wcześniej rozpocznie się na węźle Gdynia Wielki Kack. Jak jest to duża skala przedsięwzięcia pokazuje poniżej prezentowana wizualizacja. Mieszkańcy wspomnianych wyżej dzielnic, jak i wszyscy przejeżdżający przez ten węzeł będą musieli przyzwyczaić się na okres przebudowy do różnych niespodzianek komunikacyjnych i nie tylko. Jednak patrząc w przyszłość Trasa Kaszubska na węźle Wielki Kack zdecydowanie poprawi komunikację drogową. Mam na myśli wjazdy i wyjazdy z Trójmiejskiej Obwodnicy w kierunku Gdyni, dzielnic i miast położonych na południe od węzła. Według harmonogramu prace przy budowie 20 kilometrowego odcinka Trasy Kaszubskiej i na węźle Wieli Kack, aż do Szemudu mają zakończyć się w sierpniu 2012 roku. Cała Trasa Kaszubska Gdynia – Szemud; Szemud – Luzino i Luzino Bożepole Wielkie licząca sobie 40 km zostanie oddana do użytkowania w październiku 2021 roku. Pamiętamy wszyscy, ja też o tym wspominałem, że zakończona w październiku 2021 roku Trasa Kaszubska będzie niedokończona. Miała się ona kończyć w Lęborku. Jednak ten odcinek ma zostać zrealizowany, jako odrębne zadania w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. Piszę ma zostać zrealizowany, bowiem nikt nie wie, kiedy to nastąpi.Gdynia, dnia 17.08.2019Miasto Gdynia, Morski Port Handlowy i gmina Kosakowo wchodzą w energetykę wiatrową. Kolejny pionierski pomysł, tym razem na ekologię i poprawę warunków życia w naszym Regionie.
Dużo mówi się dzisiaj o ekologicznych źródłach pozyskiwania energii elektrycznej. W oparciu o rządowe plany rozwoju energetyki wiatrowej Miasto Gdynia, Morski Port Handlowy i gmina Kosakowo zaangażowały się w budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Nie jest to nowość, bowiem takie farmy widziałem już dawno temu, wpływając promem do portu w Dani. Dziś na mapie Bałtyku powstało i nadal powstają kolejne farmy wiatrowe. Polska będzie miała w tym też swój udział. Planuje się rozpoczęcie budowy farm wiatrowych na 2022 rok. Właśnie z tego priorytetu chce skorzystać wymieniowa wyżej trójka podpisując list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie energetyki wiatrowej na morzu Bałtyckim. Współpraca miałaby polegać na skoordynowaniu i powstaniu zaplecza budowy farm wiatrowych. Mam tu na myśli powstanie firm, które zajęłyby się budową podzespołów wiatraków, montażem na morzu oraz ich późniejszym serwisowaniem. Warto wspomnieć, że posiadamy odpowiednie zaplecze naukowe dysponujące wykształconymi kadrami w branży gospodarki morskiej. Dysponujemy ciągle rozwijającą się branżą TSL, nadto nieustannie rozwijany jest projekt Doliny Logistycznej. Powstają nowe biurowce i magazyny. W to wszystko doskonale wpasowuje się projekt morskiej energetyki wiatrowej Miasta Gdyni, Morskiego Portu Handlowego i gminy Kosakowo. To kolejny bodziec ku dynamicznemu rozwojowi Gdyni i przyległych mu Miast. Bodziec do wzrostu poziomu zatrudnienia, dobrobytu i zamożności.
A jaki udział będzie miał w tym Morski Port. Otóż zajmowałby się on składowaniem i transportem elementów konstrukcyjnych ląd – miejsce montażu na Bałtyku. Morski Port Handlowy w Gdyni to najważniejsza firma w naszym rejonie. Posiada olbrzymie doświadczenie w obsłudze i transporcie ładunków ponadgabarytowych. Jego infrastruktura i przeprowadzone analizy umożliwiają podjęcie się zadania składowania i przeładunku oraz transportu podzespołów elektrowni wiatrowych na ich miejsce na Polskim Bałtyku.
Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o włączeniu się w ten fantastycznie zapowiadający się projekt. Będzie czynnie w tym uczestniczyć poprzez poszerzenie działalności Morskiego Portu Handlowego na jej terenie. Będzie współtworzyć obszar inwestycyjny opierając się na udoskonaleniu transportu, spedycji i logistyki tego przedsięwzięcia.  Przyniesie to pozytywny skutek w zwiększeniu miejsc pracy w gminie Kosakowo oraz w rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury drogowej. Mam pewność, że projekt ten zostanie urzeczywistniony a korzyści z niego płynące będą miały charakter nie tylko regionalny, ale również ogólnopolski. Ekologia, o której dziś tak często mówi się głośno w różnych przypadkach i okolicznościach będzie miała jeden ze swoich początków nad Polskim Bałtykiem dzięki współpracy Miasta Gdyni, Morskiego Portu Handlowego oraz gminy Kosakowo.

Gdynia, dnia 28.07.2019


Droga Czerwona: Sejm znowelizował ustawę o portach i przystaniach morskich.
To bardzo dobra wiadomość dla Gdyni. Wreszcie szansa na poprawę komunikacji towarowej dla Gdyńskiego Portu. Miejmy nadzieję, że nowelizacja ustawy o portach morskich, przyjęta przez Polski Sejm przyspieszy ten palący od lat temat. Wreszcie dojazd do Morskiego Portu w Gdyni zdecydowanie się udrożni i jednocześnie zmniejszy narastające utrudnienia dla mieszkańców. Jednak trzeba jasno spojrzeć w oczy planom Władzy Centralnej. Nie stanie się to z dnia na dzień. To proces długotrwały i bardzo skomplikowany. Wiąże budowę planowanej Drogi Czerwonej z również planowaną Trasą Via Maris, oraz przejęciem Trasy Kwiatkowskiego przez GDDKiA. To jedyne rozsądne rozwiązanie z uwagi na przejęcie w jeden zarząd tak ważnej arterii dla Morskiego Portu Handlowego w Gdyni w aspekcie rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwoli na wyprowadzenie transportu towarowego z miasta i skierowanie go na drogi szybkiego ruchu. Będzie to miało również pozytywny wpływ na poprawienie rozwiązań komunikacji ciężkiego transportu dla powstającego centrum magazynowego „Panattoni Park Tricity North”. Będzie również stwarzała w przyszłości możliwości na nowe miejsca pod kolejne centra magazynowe na miarę 7R Logistic w Gdańsku. Uważam, że bez tych i innych omawianych przeze mnie decyzji rozwojowych komunikacji drogowej i kolejowej Morski Port Handlowy w Gdyni po prostu się udławi.
Nasuwa się więc pytanie, kiedy ruszy budowa i jak długo trwać będzie jej realizacja. Otóż jak wspomniałem wcześniej termin rozpoczęcia budowy jest nieznany. Na dziś jest zbyt dużo znaków zapytania by móc, choć prowizorycznie podać taki termin. Jednak według wstępnych szacunków Rządu ma ona zakończyć się oddaniem do eksploatacji za osiem lat od momentu jej rozpoczęcia. Wiadomo też, że prace przygotowawcze mają trwać około dwóch lat. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 1, 5 miliarda złotych.
Wszystko to nie napawa to optymizmem. To prawda i fakt. Może jednak coś drgnie w temacie szeroko pojętego programu na rzecz Trójmiasta i rozwoju Gdyni, rozwoju Morskiego Portu Handlowego w Gdyni. Było już tyle planów, tyle fantazji, jakimi nas karmiono, że dziś trudno jest uwierzyć w obecne zapowiedzi. Jestem jednak optymistą i wierzę, że wszystkie inwestycje, jakie są planowane wokół Gdyni i Morskiego Portu Handlowego staną się rzeczywistością dla dobra naszego Regionu i Kraju. Gdynia, dnia 18.06.2019

 Gdyński Port ma poważne plany rozwojowe. Gdyński Port ma poważne plany rozwojowe. Jego doskonała kondycja finansowa pozwala smuć te palny i pomału je realizować. Na dziś realizowane inwestycje to budowa nowego publicznego terminalu promowego oraz nowej obrotnicy. Przebudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem basenów portowych. To początek zmierzający do rozpoczęcia najważniejszej inwestycji jaką będzie nowy Port Zewnętrzny. Gdyński port przygotował już jego koncepcję. Teraz prowadzone są i będą wykonywane na szeroką skalę badania związane z oceną  warunków środowiskowych i ekologicznych tego akwenu. Monitoring przyrodniczy. Analizy falowania, sonarowe i wiele innych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji. Jak można się dowiedzieć Ministerstwo Gospodarki Wodnej RP zatwierdziło już plan tej najważniejszej inwestycji dla Gdyni oraz dla całej gospodarki morskiej RP. Teren obejmujący budowę Portu Zewnętrznego to terminal kontenerowy i nabrzeże dla wycieczkowców. Taki port mógłby powstać w ciągu 10-ciu lat od momentu znalezienia partnera, który dołoży się do współfinansowania tej ważnej dla Gdyni i całej gospodarki morskiej inwestycji. Głównym elementem nowego Portu Zewnętrznego będzie terminal kontenerowy o możliwości przeładunkowej 2 mln teu z możliwością powiększenia o 0,5 mln teu. Będzie on posiadał nowe nabrzeża o długości 2 500 m i szerokości 700 m. Do tych nabrzeży będą  mogły zawijać statki o długości do 490 m i szerokości 72 m. Maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców ma sięgać 30 tys. teu. Takie statki mają zanurzenie co najmniej 16 m. Port Zewnętrzny będzie miał swój początek poczynając od nabrzeża Śląskiego. Planuje się również budowę terminala LNG wraz z elektrownią zasilającą nowy projekt inwestycyjny, służącego do bunkrowania statków przypływających do Portu Gdyńskiego. Warto też wspomnieć, że jesienią tego roku rusza budowa nowego terminala pasażerskiego w Gdyńskim Porcie. W związku z tą budową armator Stena Line, mający swój skromny „kącik” przy Estakadzie Kwiatkowskiego na Obłużu przeniesie się na nowe miejsce. Ma to nastąpić za dwa lata. Koncepcja ta winna przełożyć się na budowę Zewnętrznego Portu jak najszybciej. Stworzy to naszemu miastu dalszy rozwój Portu. To jedyna szansa na dynamiczne zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz zapewnienie konkurencyjności z innymi portami na Morzu Bałtyckim i basenami Morza Północnego i Adriatyckiego. Jednak ten fantastyczny projekt nie będzie mógł się rozwijać i spełniać swego ważnego zadania dla Gospodarki RP bez powstania całej nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej. Mam tu na myśli Drogę Czerwoną stanowiącą, pozwalającą na planowany rozwój Poru w Gdyni oraz nowy układ sieci kolejowej Port via „reszta świata”. O tym pisałem w mojej recenzji pt „strategiczne plany rozwoju obszaru trójmiejskiej metropolii”, której ważną częścią jest Gdynia.

Gdynia, dnia 09.05.2019                     Niebawem ruszy modernizacja Dworca Podmiejskiego w Gdyni.

Na obecny czas trwa przetarg na modernizację Dworca Podmiejskiego Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni z peronem SKM. To dobra wiadomość, dworzec to jak by nie było nasza wizytówka. Zabytkowy budynek zostanie poddany renowacji, co pozwoli mu odzyskać dawny wygląd. Co podlegać będzie renowacji, co zostanie? Cała stolarka okienna i drzwiowa, hol z kasami. Zewnętrzny wizerunek zachowa wszystkie detale architektoniczne. Wszystkie zewnętrzne konstrukcje, które dobudowano na przestrzeni lat zostaną usunięte. Mam na myśli obskurnie wyglądające lokale handlowo - usługowe. Ale to nie koniec zmian wizerunkowych. Zostaną wreszcie usunięte wszystkie reklamy z budynku. Zostanie tylko podświetlana nocą reklama „Dworzec Podmiejski” oraz niezbędne reklamy czy informacje wykonane zostaną w spójności z historyczną architekturą. Ktoś może poddać wartość zadania inwestycyjnego szacowanego na 48 milionów złotych za mało uzasadnioną w obliczu innych potrzeb naszej pięknej Gdyni. Otóż nie, koszty poniesie Spółka Kolejowa nie obciążając budżetu miasta. Kiedy rusza inwestycja. Na razie przetarg i wybór wykonawcy. Kolejnym krokiem będzie modernizacja dworca.


Gdynia, dnia 13.01.2019              GDDKiA szuka rzeczoznawców majątkowych do wyceny przejętych nieruchomości.

Prace miały rozpocząć się na wiosnę 2019 roku. Tak, miały bowiem dopiero teraz Gdański oddział GDDKiA szuka rzeczoznawców majątkowych. Będą oni mieli za zadanie wycenić nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami występujące na zaplanowanej Trasie Kaszubskiej. 

Co za tym idzie cała procedura odszkodowawcza za przejęte grunty przez Skarb Państwa ma ruszyć latem tego roku.

To ważne dla naszego regionu zadanie inwestycyjne kosztować będzie budżet państwa i UE 1 490 000 000 zł. ale to nie koniec. Kwota ta będzie powiększona o nieznane na dziś  koszty odszkodowań za  wykupy gruntów.

Jak wspominałem wcześniej całe zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy odcinek Trasy Kaszubskiej Gdynia – Szemud ostatecznie  wybuduje POLAQUA za kwotę 817 000 000 zł z terminem wykonania do końca lipca 2021 roku. Tu zostanie rozbudowany węzeł Wielki Kack, powstanie nowy Węzeł Chwaszczyno, węzły Nowowiczlińska, Rdestowa oraz węzeł Szemud.

Drugi Szemud Luzino wybuduje PORR za kwotę 338 000 000 zł z terminem wykonania do końca I kwartału 2021 roku. Tu powstanie nowa droga z miejscem obsługi podróżnych – parking z toaletami w okolicach Sychowa oraz dwa mosty w gminie Szemud.

Wreszcie trzeci Luzino Bożepole Wielkie wybuduje BUDIMEX za kwotę 335 800 000 zł z terminem wykonania do końca II kwartału 2012 roku. Tu powstaną dwa węzły Strzebielino i Luzino z zapleczem dla drogowców. W Bożympolu Wielkim Trasa Kaszubska zostanie włączona do istniejącej drogi krajowej. Tam też powstanie miejsce do obsługi podróżnych a w nim parking i stacja paliw.

Na dziś planowany odcinek Bożepole Wielkie Lębork zostanie zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Termin rozpoczęcia inwestycji bliżej nieznany.


Gdynia, dnia 30.11.2018                      Unia da pieniądze na dofinansowanie Trasy Kaszubskiej.

Wreszcie dobre informacje o budowie Trasy Kaszubskiej w kierunku Gdynia - Lębork. Wiemy, że łącznie sama budowa wspomnianej Trasy kosztować będzie około 1,5 mld złotych. Unia natomiast dofinansuje tą inwestycję kwotą 984 mln złotych. Środki są, umowy z wykonawcami podpisane. Można zaczynać. Ta blisko 40 kilometrowa ekspresówka ma zostać oddana do użytkowania w 2021 roku.

Jak pisałem wcześniej w marcu, kwietniu i maju br. Całość została podzielona na cztery odcinki. Pierwszy 20 km odcinek Gdynia, węzeł Wielki Kack do Szemudu zbuduje firma PolAqa za kwotę około 817 mil złotych. Zgodnie z podpisaną umową prace te wykona w 34 miesiące. Drugi 10 km odcinek Szemud – Luzino zbuduje Budimex za 335,8 mln złotych. Tu podpisana umowa określa czas wykonania na 31 miesięcy. Trzeci i na razie ostatni 10 kilometrowy odcinek Luzino - Bożepole Wielkie Trasy Kaszubskiej zbuduje PORR za kwotę 338 mln złotych. Prace te ma wykonać również w 31 miesięcy. Wspomniałem na razie trzeci odcinek, bo jak wiem rozmowy o dofinansowaniu przez Unię Europejską tego zadania wyraźnie określały całość tj. Trasa Kaszubska od Gdyni do Lęborka. Obawiam się, że niespełnienie tego warunku może mieć swoje odrębne konsekwencje. Ale nie wywołujmy „wilka z lasu”. Wiem, że ten wymagalny co do wsparcia finansowego przez Unię Europejską odcinek Bożepole Wielkie – Lębork będzie realizowany odrębnie na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego.

To ważna informacja dla naszej Aglomeracji pozwalająca śmiało patrzeć na zdecydowaną poprawę pękającej w szwach istniejącej infrastruktury drogowej. To zielone światełko w tunelu do „Czerwonej Drogi” „Obwodnicy Metropolitarnej” i innych ważnych planów kompleksowej rewitalizacji komunikacji drogowej powiązanej z Gdynią i okolicami.

Mam wielką nadzieję, że te wszystkie planowane inwestycje przysłużą się naszej Gdyni do dynamicznego rozwoju rynku komercyjnego jak biurowce, magazyny, centra logistyczne i inne, podobnie jak to dzieje się dzisiaj w Gdańsku.Gdynia, dnia 24.11.2018              Wreszcie dobre wiadomości dla mieszkańców Witomina, Chwarzna, Wiczlina i nie tylko.

Komunikat o poprawie warunków drogowych  na Chwarznieńskiej na Witominie od władz Gdyni.

To kolejna dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Gdyni ale dla komunikacji związanej z transportem komercyjnym. Decyzja Miasta o wyborze wykonawcy pomiędzy MTM a Strabag ma być znana niebawem. Kiedy rozpoczęcie przebudowy? Na razie nie wiadomo. Planuje się na wiosnę 2019 roku. Oby nie była to tylko  kolejna zapowiedź jak z węzłem integracyjnym wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny, o którym informowałem 22.09.2018.Nie muszę udowadniać jak ważna jest ta przebudowa. Obecnie w godzinach porannych i godzinach powrotów z pracy powstają gigantyczne korki sięgające momentami całego wspomnianego ciągu komunikacyjnego łącznie z ulicami Kielecką i Rolniczą. Nasi mieszkańcy dzielnic Chwarzna i Wiczlina spędzają godziny w korkach jadąc i wracając ze szkół i pracy. Ale to nie wszystko. Korki te mają wielki wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów zainteresowanych gdyńską aglomeracją. Przestoje i powolne przemieszczanie się transportu to dla nich straty w czasie i zwiększone koszty paliwa.Dosyć jednak biadolenia. Wierzę, że już niebawem zarówno na węźle integracyjnym wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny jak i Chwarznieńskiej na Witominie ruszą prace poprawiające warunki drogowe w tych ważnych dla rozwoju Gdyni Dzielnicach. Wierzę, że już niedługo potencjalni inwestorzy rynku komercyjnego zauważą naszą Gdynia i jej okolice za godne zainwestowania. Mieszkańcy zaś będą zadowoleni z tych rozwiązań, szczególnie w godzinach powrotów do domów.
Gdynia, dnia 30.10.2018                 Problem komunikacyjny gdyńskiej dzielnicy Obłuże z Gdynią i resztą „świata”. 

Wreszcie zostanie rozwiązany problem komunikacyjny gdyńskiej dzielnicy Obłuże z Gdynią i resztą „świata”.

Gdyńska dzielnica Obłuże, to nie wszystko. Sąsiadujące dynamicznie rozwijające się okoliczne jak: Stefanowo, Kosakowo, Pierwoszyno, Dębogórze czy Mechelinki po Rewę nie jest na dziś przejąć nasilonego ruchu komunikacji drogowej z tamtego kierunku. Mimo, że ruch ten ma charakter szczytowy to jego dynamika nieustannie rośnie. Wg badań w kierunku do centrum Gdyni w godzinach porannych przejeżdża tamtędy średnio około 730 pojazdów na godzinę. W kierunku na Kosakowo około 570 pojazdów na godzinę. Po pracy około 1100 pojazdów na godzinę przemieszcza się w kierunku Kosakowa, natomiast w kierunku centrum Gdyni około 800 pojazdów na godzinę. To wielkie utrudnienie dla mieszkańców. Dlatego też włodarze Gdyni podjęli dobrą decyzję, mocą której ul. płk. Dąbka zostanie przebudowana a skrzyżowanie z  trasą Kwiatkowskiego uzyska nowe pasy drogowe. Jest to gordyjski węzę na trasie przejazdu wszystkich, którzy codziennie przemieszczają się do pracy i szkół jak i dla komunikacji transportu zorganizowanego czy dostawczego. Wspomniany węzeł stał się niebezpieczny również ruchu pieszego oraz rowerowego. We wprowadzanych zmianach uwzględniono przebieg Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego, trasy rowerowej R-10, która otacza całe morze Bałtyckie, a w Gdyni ma długość 19 km.

Jak to wszystko będzie wyglądało przekonamy się niebawem bo już na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Wiem z doświadczenia, że nawet najdrobniejsze mądre rozwiązania mają ogromny wpływ na poprawienie bezpieczeństwa i przepływu komunikacji drogowej. Podobnie ma się sprawa w Gdyni Wielkim Kacku przy węźle PKM Karwiny o której pisałem wcześniej.

Gdynia, dnia 24.10.2018                 Gdyński Port ma powazne plany rozwojowe.

Gdyński Port ma poważne plany rozwojowe. Jego doskonała kondycja finansowa pozwala smuć te palny i pomału je realizować. Na dziś realizowane inwestycje to budowa nowego publicznego terminalu promowego oraz nowej obrotnicy. Przebudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem basenów portowych. To początek zmierzający do rozpoczęcia najważniejszej inwestycji jaką będzie nowy Port Zewnętrzny. Gdyński port przygotował już jego koncepcję. Teraz prowadzone są i będą wykonywane na szeroką skalę badania związane z oceną  warunków środowiskowych i ekologicznych tego akwenu. Monitoring przyrodniczy. Analizy falowania, sonarowe i wiele innych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji. Jak można się dowiedzieć Ministerstwo Gospodarki Wodnej RP zatwierdziło już plan tej najważniejszej inwestycji dla Gdyni oraz dla całej gospodarki morskiej RP. Teren obejmujący budowę Portu Zewnętrznego to terminal kontenerowy i nabrzeże dla wycieczkowców. Taki port mógłby powstać w ciągu 10-ciu lat od momentu znalezienia partnera, który dołoży się do współfinansowania tej ważnej dla Gdyni i całej gospodarki morskiej inwestycji. Głównym elementem nowego Portu Zewnętrznego będzie terminal kontenerowy o możliwości przeładunkowej 2 mln teu z możliwością powiększenia o 0,5 mln teu. Będzie on posiadał nowe nabrzeża o długości 2 500 m i szerokości 700 m. Do tych nabrzeży będą  mogły zawijać statki o długości do 490 m i szerokości 72 m. Maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców ma sięgać 30 tys. teu. Takie statki mają zanurzenie co najmniej 16 m. Port Zewnętrzny będzie miał swój początek poczynając od nabrzeża Śląskiego. Planuje się również budowę terminala LNG wraz z elektrownią zasilającą nowy projekt inwestycyjny, służącego do bunkrowania statków przypływających do Portu Gdyńskiego. Warto też wspomnieć, że jesienią tego roku rusza budowa nowego terminala pasażerskiego w Gdyńskim Porcie. W związku z tą budową armator Stena Line, mający swój skromny „kącik” przy Estakadzie Kwiatkowskiego na Obłużu przeniesie się na nowe miejsce. Ma to nastąpić za dwa lata. Koncepcja ta winna przełożyć się na budowę Zewnętrznego Portu jak najszybciej. Stworzy to naszemu miastu dalszy rozwój Portu. To jedyna szansa na dynamiczne zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz zapewnienie konkurencyjności z innymi portami na Morzu Bałtyckim i basenami Morza Północnego i Adriatyckiego. Jednak ten fantastyczny projekt nie będzie mógł się rozwijać i spełniać swego ważnego zadania dla Gospodarki RP bez powstania całej nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej. Mam tu na myśli Drogę Czerwoną stanowiącą, pozwalającą na planowany rozwój Poru w Gdyni oraz nowy układ sieci kolejowej Port via „reszta świata”. O tym pisałem w mojej recenzji pt „strategiczne plany rozwoju obszaru trójmiejskiej metropolii”, której ważną częścią jest Gdynia.Gdynia, dnia 23.10.2018                   Już po wyborach. 

Z wiarą i nadzieją patrzę na nowe wyzwania włodarzy Gdyni. Mam też nadzieję, że mój ostatni komunikat o rozpoczęciu budowy węzła integracyjnego wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny nabierze wiarygodności.

Gdynia, dnia 22.09.2018                  Już niebawem rusza budowa węzła integracyjnego wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny.

Dobre wieści dla mieszkańców Dąbrowy, Wielkiego Kacka, Karwin, Małego  Kacka. Już niebawem rusza projekt mający na celu zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni. Przełoży się to wprost na redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie w tym rejonie, Wzrośnie również mobilność mieszkańców i systemów transportu publicznego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rusza już niebawem i potrwa do końca 2021 roku.

Dzięki temu przedsięwzięciu powstanie nowy układ drogowy wraz z parkingami. Dzięki powstaniu strefy kiss&ride mieszkańcy będą mogli podjechać sami, podwieźć małżonkę, dzieci, znajomych i tam przesadzić na szynobus w dalszą podróż do pracy, szkół itp. To rewolucja dla tego już bardzo mocno korkującej się rejonu Gdyni. Dziś bowiem w godzinach szczytu mieszkańcy tych dzielnic poruszają się  w kilometrowych korkach. Z wielkim zadowoleniem należy stwierdzić, że mimo utrudnień na czas tych zmian, ten problem zostanie wreszcie zlikwidowany. By na skutecznie zmienić swój pojazd na szynobus powstanie parking z 412 miejscami dla samochodów, 24 dla motorów oraz 112 dla rowerów. To nie wszystko. W ramach tej długo oczekiwanej inwestycji realizowanej wspólnie przez miasta Gdynię i Sopot powstanie 4,3 km nowych dróg rowerowych oraz 3,5 km nowych bus pasów.

Zakres tego wielkiego przedsięwzięcia połączonego w przyszłości z węzłem „Wielki Kack” Trasy Kaszubskiej oprócz wspomnianego dużego wielopoziomowego parkingu w rejonie przystanku PKM Karwiny z niezbędną infrastrukturą obejmuje:

Budowę buspasów, dotycz to ulic budowa buspasów: Wielkopolska (kierunek z Centrum) od ul. Grażyny do przystanku „Buraczana”,ul. Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Źródło Marii do ul. Parkowej,ul. Chwaszczyńska (kierunek do Centrum) od ul. Górniczej do ul. Źródło Marii,ul. Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej (na odcinku niekolidującym z planowaną budową drogi ekspresowej S6).

Budowę dróg rowerowych na ulicach Wielkopolska (kierunek do Centrum) od ul. Starodworcowej do ul. Lidzkiej,Nowowiczlińska (kierunek do Centrum) od skrzyżowania z ul. Rdestową,Sopocka od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5, Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka.

Niezbędne prace towarzyszące temu zadaniu to: Przebudowa skrzyżowań, jezdni, dróg rowerowych i chodników w niezbędnym zakresie. Przebudowa kolidującej infrastruktury oraz nowa lokalizacja przystanków w ciągu ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej,. Rozbudowa ul. Korzennej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Buraczanej z przebudową skrzyżowania ulic Korzennej i Buraczanej. Rozbudowa ul. Strzelców na odcinku ok. 700 m od ul. Wielkopolskiej do początku przebudowanego odcinka. Przebudowa ul. Nowodworcowej na odcinku ok. 70 m od skrzyżowania z ul. Wielkopolską. Rozbudowa ul. Sopockiej z przebudową skrzyżowania ulic Sopockiej i Wzgórze Bernadowo na odcinku od ul. Wielkopolskiej do posesji Sopocka 5. Budowa pętli autobusowej i trolejbusowej w rejonie terenu przewidzianego pod węzeł integracyjny lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz na końcu ul. Strzelców. Budowa po północnej stronie ul. Wielkopolskiej dodatkowej jezdni stanowiącej dojazd do zabudowy na odcinku od ul. Racławickiej do włączenia w drogę realizowaną przez dewelopera. Budowa ul. Racławickiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do granicy lasu.

O efektach nie trzeba nic mówić. Powiem tylko jedno. Wreszcie po wielu latach mieszkańcy oraz przejeżdżające w tym miejscu samochody  nie będą mieli problemów z szybkim przejazdem do miejsca przeznaczenia. Wreszcie przystanek PKM „Karwiny” ożyje i zacznie spełniać swoje docelowe znaczenie dla całego regionu dużych dzielnic Gdyni. Osobiście jestem szczęśliwy, że od 1987 roku mieszkam na Karwinach i mogę obserwować jak stopniowo z rozsądkiem rośnie i pięknieje wielka dzielnica Wielkiego Kacka z Karwinami.Gdynia, dnia 16.06.2018                    Co z  Drogą Czerwoną do Portu Gdynia? Co z jego przyszłością i rozwojem?


Kompletny brak odpowiedzialności za przyszłość naszej Gdyńskiej Aglomeracji – tymi słowami zaczynam ten drażliwy i zarazem konieczny do zrealizowania temat nie tylko dla samorządu lokalnego i wojewody, szczególnie dla władz centralnych. Może wreszcie po kilkunastu latach braku gospodarskiego podejścia uda się zrealizować tą ważną dla rozwoju Portu inwestycję. Port w Gdyni realizuje potężne inwestycje warte około 1 miliarda złotych polegające m.in. na pogłębieniu podejścia do portu i basenów portowych, budowie nowego terminala promowego, nowej obrotnicy.  Planowany jest projekt tzw. Portu Zewnętrznego.  Z wysokości 21,2 mln ton przeładunku Port Gdynia chce osiągnąć do roku 2027 wysokość przeładunków rzędu 44,5 mln ton. To wszystko ma na celu podniesienia jego znaczenie dla całej naszej gospodarki morskiej. Będzie mocnym atutem w konkurencji dla innych portów położonych na Morzu Bałtyckim. Przyniesie m.in. dodatkowy wpływ do budżetu Państwa szacowany na minimum 4 miliardy złotych. Przysporzy to również Gdyni, borykającej się z migracją mieszkańców do sąsiednich gmin, nawet kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To spowoduje odwrócenie tego narastającego problemu.

Jednak bez właściwej infrastruktury drogowej obecny jak i przyszły potencjał Portu Gdyńskiego stoi pod wielkim znakiem niepewności. Jedyna na dziś  Trasa Kwiatkowskiego nie spełnia obecnych wymogów  stawianych drogom o dużym nasileniu transportu towarowego. Konieczna jest alternatywa na odcinku łączącym ulicę Janka Wiśniewskiego od węzła z Trasą Kwiatkowskiego do Obwodowej Północnej. Nie odkrywam „ameryki” twierdząc, że prawidłowo rozwinięty układ drogowy przyciągnie inwestorów wielu branż, co wpłynie bezpośrednio na tak oczekiwany przez mieszkańców rozkwit Gdyni, podobnie jak to stało się z Gdańskiem.

Zaczyna się kampania do samorządów, niebawem kolejne wybory, czas skończyć z fobiami i poprzez jak największe poparcie społeczne doprowadzić do zatwierdzenia i w konsekwencji rozpoczęcia tej newralgicznej dla Gdyni inwestycji. Podobno w swoim czasie projekt ten spotkał się z aprobatą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Może czas by obecne władze państwowe pochyliły się nad tym tematem. Wiadomo, że Droga Czerwona, na podstawie porozumienia z sierpnia 2017 roku pomiędzy GDDKiA, Portem Gdynia i Miastem Gdynia ma realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na opracowanie "Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom spójnym z Planem Pracy Korytarza Bałtyk-Adriatyk". Będzie  to dokument pokazujący możliwości połączenia układem drogowym Portu Gdynia z siecią dróg krajowych. Realizacja tego  opracowania powinna zostać zakończona w październiku 2018 r. Projekt podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to Droga Czerwona, obejmująca również budowę drogi krajowej nr 7 (element tzw. Via Maris) na odcinku Węzeł Gdynia Morska - Węzeł Gdynia Północ (rejon ul. Puckiej) – Węzeł Kwiatkowskiego Port. Drugi etap przewiduje usprawnienie dostępu drogowego do ronda Karlskrona, gdzie powstaje nowy Terminal Promowy. Szacunkowe koszty budowy Drogi Czerwonej to około 800 mln zł netto. To nieco mniej od ujętej już w planach budowy IV etapu Trasy Kaszubskiej Szemud – Gdynia. Co jest ważniejsze dla rozwoju Gdyni pozostawiam czytelnikom. Warto też wspomnieć, że w dniach 11 - 12 czerwca br. W Karlskronie i Gdyni dyskutowano o planie „Bałtyk – Adriatyk”, który już dziś na odcinku Gdynia – Karlskrone przynosi kontente korzyści obu miastom. Wg informacji MPH Gdynia S.A.  dzięki jego staraniom projekt Korytarza Bałtyk – Adriatyk, opracowany przez Pana Kurta Bodewiga – koordynatora tego korytarza z ramienia komisji Europejskiej znalazł się na liście priorytetowej wraz z pozostałymi inwestycjami towarzyszącymi tego korytarza w węźle transportowym Gdyni wraz z projektem poprawy dostępu kolejowego i drogowego z Droga Czerwoną. 

My jako mieszkańcy Gdyni pamiętajmy o tym i nie pozwólmy zaprzepaścić tej szansy na rozwój naszej pięknej Gdyni

 

 

Gdynia, dnia 02.05.2018                                            Trasa Kaszubska Boże Pole – Luziono         

Będzie to ostatni z fragmentów Trasy Kaszubskiej (na resztę zabrakło środków) a szkoda, bo całość miała kończyć się na obwodnicy Lęborka.  Trochę inaczej, zaczynamy realizację począwszy od IV zadania Szemud – Gdynia przez III zadanie Luzino - Szemud a kończąc na II zadaniu Boże Pole – Luziono. Tą inwestycję zrealizuje firma PORR w okresie 31 miesięcy na identycznych warunkach jak poprzednie zadania. Koszt inwestycji 338 000 000 zł. Odcinek  ekspresuwki  ma ok. 10,4 km długości. Będzie miał po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. Na trasie zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Boże Pole, Strzebielino i Luzino, gdzie powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Służył on będzie zarządzaniu drogi ekspresowej S6.

Gdynia, dnia 18.04.2018                                                 Trasa Kaszubska Luzino - Szemud       

Procedury, podobnie jak przy IV zadaniu powtórzyły się. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę z firmą Budimex. Nowa inwestycja powstanie w okresie 34 miesięcy wyłączając z tego okresy zimowe. Podobnie będzie objęta 10-cio letnią gwarancją ze strony wykonawcy. Koszt zadania to kwota 335 800 000 zł. zadanie to jak na dwa zadania przyjęte do realizacji najprostsze. Poza jezdnią powstanie po jednym w obu kierunkach miejscu obsługi podróżnych z toaletami i parkingiem. Natomiast w rejonie gminy Szemud projekt przewiduje powstanie dwóch mostów nad lokalnymi potokami.

Gdynia, dnia 29.03.2018                                                Trasa Kaszubska Szemud – Gdynia     

Po wielu problemach rusza wreszcie budowa Trasy Kaszubskiej. To prawie dwa i pół roku od momentu ogłoszenia przetargu przez Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie będzie to budowa kompleksowa tej ważnej drogi ekspresowej dla Trójmiasta a szczególnie dla Gdyni, lecz budowa polegająca na realizowaniu pewnych jej odcinków. Na dziś nakładem około 817 milionów złotych zostanie zaprojektowany i zbudowany pierwszy odcinek na trasie Szemud – Gdynia. To odcinek około 20,2 km oraz dodatkowe 2,9 km mieć będzie długość rozbudowywanego odcinka istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Odcinek ten ma powstać w terminie 34 miesięcy. A jego 10-cio letnia gwarancja obejmuje wszystkie elementy infrastruktury. Zgodnie z umową na przełomie I i II kwartału 2019 ma być gotowa dokumentacja techniczna dla tego zadania. Po jej wykonaniu ruszą prace budowlane. Realnie pojedziemy nowym odcinkiem Trasy Kaszubskiej na przełomie 2022 – 2023 roku.

Trochę szczegółów. Trasa Szemud – Gdynia będzie miała po dwa pasy ruchu i jednym pasie bezpieczeństwa w obu kierunkach. Ze względu na zwiększone natężenie ruchu na odcinkach Chwaszczyno – Gdynia Wielki Kack i na odcinku Obwodnicy Trójmiejskiej w obrębie węzła Gdynia Wielki Kack zaprojektowano i wykonane będą po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Ponadto na planowanym odcinku powstaną trzy węzły drogowe; węzeł „Koleczkowo”, węzeł „Chwaszczyno” zespolony z „Gdynia Dabrowa” oraz rozbudowany  zostanie węzeł „Gdynia Wielki Kack”.

 

Gdynia, dnia 28.03.2018                                                   Węzeł Gdynia Chyloina         

Nowy węzeł integracyjny Gdynia Chylonia. Za 65 milionów złotych  dzielnica ta w połączeniu z istniejącym przystankiem Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Chylonia wzbogaci się o  podziemny parking położony niedaleko peryferyjnych przystanków komunikacji miejskiej, gdzie bezpiecznie możemy zostawić samochód czy rower i przesiąść się do pojazdów transportu miejskiego. Zadanie to ma być zrealizowane na początku 2020 roku.