Tu sprawdzisz KW

Prezentujemy Państwu niezbędne narzędzie służące sprawdzeniu nieruchomości. Jedynym warunkiem jest znajomość numeru KW. Po wpisaniu numeru księgi i zalogowaniu się możemy dokonać przeglądu informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach KW. Sprawdzamy dane w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Wyszukujemy Księgę Wieczystą . Pamiętajcie, sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej uchroni Was od niepotrzebnych a mogących się zdarzyć przykrości i ewentualnych problemów. Zróbcie to sami lub poproście o to swojego doradcę by wydrukował ją i wytłumaczył wszystkie zawarte w niej zapisy. Kozłowski-Nieruchomości robi to rutynowo dla Waszego dobra i bezpieczeństwa.

ZOBACZ – SPRAWDŹ:

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: